Dôvody na radosť

Pôst-04 NE C

Nech si dnes (nedeľa) na omši kdekoľvek, prvé čo budeš pri nej počuť, budú slová: "Raduj sa!" Tak dobre, asi ich počuť nebudeš. Ale mohol by si.* Otázka znie: "Máme dôvod na radosť?" A nie, naozaj nenarážam na výsledky prezidentských volieb, k téme škodoradosti niekedy inokedy.

Dnešné čítania hovoria o dôvodoch dvoch: 1.) radosť z odpustenia a 2.) radosť z odpustenia. Nie, to nie je preklep :-)
1. Boh odstránil tvoju potupu. V prvom čítaní Boh hovorí vojvodcovi Jozuemu: "Dnes som z vás odstránil egyptskú potupu." Skončila sa štyridsaťročná cesta Izraelitov z Egyptského otroctva na slobodu. Na druhý deň konečne vstúpia do vlasti svojich predkov a začnú nový život. Cirkev vybrala toto čítanie na prvú nedeľu v druhej polovici pôstu, lebo dúfa, že tie slová môžu byť adresované aj nám. Že ty i ja sme už po spovedi, slobodní od hriechov, zbavení potupy.
Máš dôvod na radosť, lebo skončila tvoja potupa a tvoje hriechy, lebo si prijal odpustenie? Ak nie, tak si prosím spoveď nenechávaj až na koniec pôstu. Však ak budeš potrebovať, prídeš do Veľkej noci ešte raz. Rozhodne to neodkladaj.

2. Tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil. Druhým dôvodom je radosť z odpustenia, ktorého sa dostalo inému. V evanjeliu sme počúvali podobenstvo O milosrdnom otcovi a jeho dvoch synoch. O mladšom, márnotratnom lajdákovi, ktorému sa dostalo nezaslúženého odpustenia. A o staršom, dobrákovi, ktorý to nevie rozchodiť.
Zabojuj! A svojho brata, sestru, suseda, kolegyňu..., proste človeka, ktorý je pre svoje hriechy duchovne mŕtvy, priveď k zmiereniu.
Vieš, môžete doma pri kávičke, s patričnou dávkou škodoradosti prebrať, že ten spravil to a tá tamto, ten robí takú hanbu a tí sa rozvádzajú a... Ale nikomu to nepomôže, a všetkým uškodí. Alebo môžete doma, trebárs aj pri tej káve, prebrať, ako tomu človeku pomôcť a priviesť ho k odpusteniu. Niekomu pomôže dohovoriť alebo vyhundrať, ale to zaberá len zriedka. Na iného zaberie trochu porozumenia a láskavosti. A určite nič nepokazíš pôstom a modlitbou. A budeš mať dôvod na radosť, lebo "tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil." 

V skutočnosti je to podobenstvo o každom nás. Aj ty, aj ja, máme v sebe mladšieho i staršieho brata, márnotratného aj pyšného. A pritom vlastne ide o to, aby sme sa učili od toho tretieho. Od otca, ktorý je milosrdný. A to je vlastne tretí dôvod na radosť: milosrdenstvo, ktoré prejavíš človeku, čo si to vôbec, ale vôbec nezaslúži.

____________________
* Vec sa má tak, že sú to začiatočné slová úvodného spevu. Celá antifóna znie: "Raduj sa, Jeruzalem, zhromaždite sa všetci, čo ste si ho obľúbili; jasajte, čo ste boli zarmútení, plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy." Je určená na začiatok omše Štvrtej pôstnej nedele. Ale keďže to vo väčšine farností nevieme spievať a hrať..., tak bude asi nejaká iná pesnička. Ako bolestné aspoň latinská verzia.

Publikácie a pomôcky