Dosť bolo výhovoriek...

Pôst-03 NE C

Našiel som zaujímavý obrázok. Ježiš kľačí na piesku, skláňa sa nad rastlinkou, ktorá melie z posledného. Svojím telom robí tieň, aby ju žeravé slnko nespálilo, jednou rukou rastlinku polieva pár kvapkami a druhou bráni niekomu s motykou, aby ju vykopal. 
Ježiš, ktorý je v púšti (spomeň si na jeho štyridsať dňový pôst) a o vodu sa delí so živoriacou rastlinkou. Tak zúfalo by potreboval kúsok tieňa. A sám sa stáva tieňom. Silný obraz toho, čo sme, kde žijeme, čo nám hrozí a čo na to Kristus. Dobré pre pochopenie podobenstva o figovníku vo vinici

www.qumran2.net
OKOLNOSTI. Často sa vyhovárame na okolnosti. Sami pred sebou. Nejde to, nedá sa, neviem, nemôžem, ja nie, radšej niekto iný... Koľko dobrých vecí vo svojom živote neurobíme, koľko dobra sami necháme pretiecť pomedzi prsty, lebo nejaké okolnosti... 
Strom si nemôže vybrať, kde bude rásť. Ty a ja ale môžeme ovplyvniť okolnosti našich životov. A predsa sme niekedy ako ten figovník, strom, ktorý si pomýlil svoje poslanie. Miesto toho, aby prinášal ovocie, tvári sa ako okrasná drevina. Keby rástol v púšti, dalo by sa to pochopiť.
Dokedy budeš odkladať svoje obrátenie? Vieš jedno býva také radikálne, odvrátenie sa od zlej cesty. A potom majú nasledovať ďalšie a ďalšie obrátenia, ktoré spočívajú v hlbšom priklonení sa ku Kristovi. Verím, že to prvé sa v tvojom živote už udialo a ty si sa odklonil od zlého, urobil si obrat o 180°. Ale po odlonení musia nasledovať ďalšie a ďalšie priklonenia. Nevyhováraj sa na okolnosti, nežiješ v púšti.
Jeden tip - nadpis dnešného druhého čítania znie: "Život ľudu s Mojžišom na púšti je zapísaný ako napomenutie pre nás." Čo keby si si do konca pôstu prečítal ten príbeh putovania Židov po púšti? V praxi to znamená prečítať aspoň biblickú knihu Exodus. Nedá sa, nejde to, nemáš čas, nerozumieš tomu? Vidíš?

BOH. Páči sa mi, ako Boh odpovedal v prvom čítaní na Mojžišovu otázku ohľadom identity. Mojžiš hovorí: Čo im mám povedať, ktorý boh ma poslal? Božia odpoveď: Povedz im, že ťa poslal "Ten, ktorý je." V nejakom predklade som dokonca našiel: "Ten, ktorý je tu." 
Ježiš je Boh, ktorý je tu. V tvojich okolnostiach, nech sú akokoľvek mizerné. Aj keby si žil svoj život v neviem akej brinde. Spomeň si na Mojžiša, z adoptívneho princa to dotiahol na emigranta, ktorý sa živí pasením oviec svojho svokra. Na púšti. Lenže aj tam, v púšti, na Horebe, kde sú posledné zvyšky živoriacej trávy, čo o chvíľu padne za obeť, a potom už len piesok, kamene, pekelná horúčava a Mojžiš... Aj tam je Boh, "Ten, ktorý je," JHWH. Nemôže nebyť ani v tvojom živote, ani v tvojich okolnostiach. Môžeš ho odignorovať. Ale nemôže tam nebyť. 

TEN, KTORÝ SA STARÁ. A potom, nech sú tvoje okolnosti akékoľvek, pamätaj, že na to nie si sám. Kristus je ten, ktorý o planom figovníku hovorí: "Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie." On hovorí: "Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali."  On dá aj posledné, aby ťa chránil. On o tebe hovorí: "Ešte s ním skúsim toto, možno potom..." 

Dostali sme ďalší deň, týždeň, mesiac, možno rok... Nepremárnime ten čas výhovorkami.

Publikácie a pomôcky