Čo máme robiť?

CR-08 PO

Znova premýšľam nad rozhovormi, ktoré som mal v týchto dňoch. S rôznymi ľuďmi, o rôznych témach. Vzťahy, manželstvá, deti, škola, voľby, zdieranie naivných a bezcharakternosť bezcharakterných... Často neviem, čo povedať, aby to neboli len prázdne reči. Čo máme robiť?

Čo máme robiť? Odpoveď môže byť skrytá v dnešnom prvom čítaní. Nie, Sirachovec nemá ani lacné, ani populárne riešenia. A vôbec nehovorí o tom, čo by mali urobiť tí druhí. Hovorí: Vráť sa k Najvyššiemu a poznávaj Božie ustanovenia. A ešte všeličo iné. Čítaj.
Čo mám robiť? To je otázka človeka, ktorý na poslednú chvíľu dobehol ku Kristovi. Nájdeš ju v dnešnom evanjeliu spolu s Ježišovou odpoveďou: Predaj všetko, čo máš, a nasleduj ma.

Sú to požiadavky, ktoré Božiemu slovu nepridajú na lacnej popularite. No zároveň sú to odpovede, ktoré majú hlavu a pätu. Je to riešenie.

_______________
PS: Spomenul som si na jedno video. Tiež jedna z odpovedí na otázku, čo treba urobiť: Vrátiť sa domov.

Publikácie a pomôcky