Čiarka

čiarka:-)

Pôst-03 ST

Pri dnešných čítaniach mi zišla na um rozprávka. Taká detská, ako stvorená na stredajšiu školskú omšu:
Bola raz jedna urážlivá čiarka. Zdalo sa jej, že si ju ľudia málo vážia. V SMSkách a emailoch nemala miesto. Dokonca aj deti ju prestali používať. A tak sa rozhodla pre vzburu.
Stalo sa, že medzi dvomi krajinami vznikol konflikt. Našťastie mali múdrych prezidentov a tí sa snažili zachrániť mier. Po nekonečných rokovaniach konečne poslali svojim generálom správu: "Zachrániť mier, nemožno bojovať!" Práve v tej chvíli sa malá, urazená čiarka rozhodla splniť svoj plán a poskočila o jedno slovo ďalej. Výsledok bol katastrofálny. Velitelia tak dostali rozkaz: "Zachrániť mier nemožno, bojovať!" Tak začala strašná vojna.*
Čiarky sú dôležité. A kto k nim pristupuje nezodpovedne, riskuje dokonca ešte horšie veci, než je vojna. Tak to hovorí Ježiš: "Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona... Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie,... bude v nebeskom kráľovstve najmenší." 
Alebo, ako to hovorí Mojžiš o prikázaniach toho istého desatora: "Strážte ich a uskutočňujte!"

Neobchádzaj, nezjednodušuj, neignoruj. Ony sú dôležité. Všetky.

______________________
* Ferrero, B., Tajomstvo červených rybiek, Bratislava: Don Bosco, 2003; upravené.

Publikácie a pomôcky