Bratia

Pôst-02 SO

V Biblii nájdeme viacero rozprávaní o bratoch. Takto narýchlo si neviem spomenúť ani na jedno príjemné. Kain zabil svojho brata Ábela. Jakub podviedol a okradol o právo prvorodeného (a teda aj dedičstvo) svojho brata Ezaua. Jakubovi synovi, kráčajúc v šľapajách svojho otca, predali najmladšieho brata do otroctva a otcovi povedali, že ho roztrhala divá zver...

No ak by som mal urobiť rebríček najmizernejších bratských vzťahov v Biblii, asi by viedol starší brat z dnešného evanjeliového podobenstva. Nie, on brata nezabil, ani nepodviedol. Neokradol ho. Skôr naopak, mladší je ten, čo pokazil, čo sa dalo. Vlastnou vinou. 

Starší nezabil brata (človeka), zabil bratstvo (vzťah). Keď sa ten mladší po rokoch vrátil ako žobrák, otec mu všetko odpustil a pokúša sa to nejako vysvetliť aj staršiemu..., z neho zrazu vylezie: "Keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa."  Nie "keď prišiel Fero, Mišo alebo Jochannan..." Nie "keď sa vrátil podarený bratček..." Keď sa vrátil niekto, koho nechcem za brata! 
Akoby chcel povedať: "Ja už nemám brata." Istým spôsobom je to horšie, akoby ho zabil. Zrieka sa ho.
Prehodnoť svoje vzťahy. Nie je tam, niekde medzi nimi, niekto kto žije, ale akoby pre teba zomrel? Daruj tomu vzťahu život.

A ešte jedna myšlienka. Ani ten mladší na brata nepomyslel. Je rozhodnutý vrátiť sa k otcovi, prosiť o odpustenie a ponúknuť sa mu ako sluha. Ale na brata nemyslí. Že by tiež v sebe zabil vzťah? To je neporovnateľne horšie, než len prehajdákaný majetok.

Niekedy sa mi pri omši sprieči v krku oslovenie "bratia a sestry". Vlastne ho používam asi menej, ako moji spolubratia kňazi. Nie preto, že by som tých pred sebou za bratov a sestry nepovažoval. Preto, že mám pochybnosť o to, či vôbec zažívajú (nechcem povedať cítia), že sú bratmi a sestrami bratov a sestier v Cirkvi. 
Čo s tým budeš robiť?
pixabay/3363362

Publikácie a pomôcky