Ale čo, keď...

Pôst-02 ST

"Zachráň ma, Pane, vo svojom milosrdenstve," tak znie refrén žalmu z dnešnej liturgie. Pokojne sa tak mohol modliť Jeremiáš z prvého čítania. Aj on sa mohol so žalmistom oprávnene posťažovať: "Spolčujú sa proti mne a radia sa o tom, ako ma zabiť." 
Mohla to byť kľudne aj Ježišova modlitba. Napokon veď Ježiš má s Jeremiášom veľa spoločného. A vie, čo je pred ním. Učeníkom to povedal celkom lopatisticky: Pozrite chlapi, ideme "do Jeruzalema a Syn človeka [teda Ježiš] bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych." Nepochopili...

Lenže čo ak Boh vo svojom milosrdenstve zachráni človeka inak, ako si to predstavuje? Povedzme si úprimne: Jeremiáša jeho vlastní ukameňovali. A Ježiša ukrižovali. A predsa to ani Ježiš, ani Jeremiáš nezobrali ako zradu. Boh ich vo svojom milosrdenstve zachránil. Nie od smrti, ani od utrpenia. Od nezmyselnosti smrti a utrpenia.

Dokážeš niečo také prijať pre svoj život? Je ľahké veriť Bohu, keď všetko ide podľa našich plánov. Budeš mu veriť, aj keď bude všetko proti tebe?

Zachráň ma, Pane, vo svojom milosrdenstve.

https://sk.wikipedia.org

Publikácie a pomôcky