Sú veci, ktoré ti ľudia nepovedia

Bernardino Luini: Salome s hlavou Jána Krstiteľa

CR-04 PI

Sú veci, ktoré ti ľudia nepovedia. A nie je to dobrá správa. Budú sa uškŕňať, krútiť hlavou, alebo budú politicky korektne bezradní... Ale pomaly nikto ti nepovie, že máš fľak na gaťoch alebo zvyšok zubnej pasty v kútikoch úst. Alebo že "nesmieš žiť s manželkou svojho brata!" 
Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ 

Ozaj, kto ťa má vlastne rád? Ten, čo ti na všetko prikývne a súhlasí aj s tým, v čom ty niekde vo vnútri vieš, že to nebude celkom v poriadku? Alebo ten, čo, keď už to inak nejde, povie ti aj to, čo ho môže stáť hlavu? Jasné, že Herodes bol z Jána Krstiteľa v rozpakoch. Ostatní sa mu poklonkovali. Len Ján mu to naservíroval priamo na tácke: "Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!"


Ale za tú neúprimnosť zo strany druhých si môžeme aj sami. Prestali sme rozlišovať medzi hriechom a hriešnikom. Kristus nás učil nenávidieť hriech a milovať hriešnika. Ján Krstiteľ bol možno jediný, kto mal Herodesa rád. Nenávidel jeho hriech. A pretože ho mal rád, povedal mu to celkom otvorene: "Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!" Možno keď sa rozprávali vo väzení, Ján dodal: Ničíš tým seba, Filipa, aj Herodiadu. A pozri na jej dcéru, pozri, čo z toho dievčaťa vyrástlo, keď za mastnú odmenu tancuje pred slintajúcimi opilcami.
Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: „Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti.“ A veľmi jej prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva.“
A ty? Povieš, keď treba? Ono je ľahké a lákavé ovaliť druhého po hlave jeho vlastnými hriechmi, vykričať mu ich, pretože mi práve stúpil na otlak. Ale práve vtedy treba mlčať. Lebo vtedy mi nejde o jeho dobro, ale o moje vlastné boľačky. 
Pekne je to vyjadrené v dnešnom prvom čítaní. Buď druhému bratom!
Bratia, bratská láska nech trvá: Nezabúdajte na pohostinnosť... Manželstvo nech majú všetci v úcte... Vaše správanie nech je bez lakomstva... Pamätajte na svojich predstavených... Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!

Publikácie a pomôcky