Raj na zemi? A kde inde?

CR-05 ST

Rozmýšľam nad tým, ako asi vzniklo rozprávanie o stvorení prvých ľudí a o Rajskej záhrade. Aby bolo jasné: verím, že Boh inšpiroval ľudských autorov posvätných kníh. Ako to učí Katechizmus: „Na napísanie posvätných kníh si Boh vyvolil ľudí, ktorými si poslúžil, aby jeho pôsobením v nich a skrze nich napísali ako praví autori všetko to a len to, čo chcel on, pričom použili svoje schopnosti a sily.“ (KKC 106)
Ale ako vložil do biblického autora svoje slová? Možno bol ten muž, čo rozprávanie zostavil, práve čerstvým otcom. Držal v rukách svoje dieťa, malého človiečika, za ktorého by išiel aj do vojny, keby bolo treba. Hoc aj zomrieť. A potom ten malý, bezbranný poklad vložil do hrubej kolísky, alebo plachty, zavesenej na tráme.
Vtedy si možno uvedomil, že aj prví ľudia, Adam a Eva, boli kedysi malými, bezbrannými deťmi. A nemali otca, ktorý by ich chránil, ani matku, ktorá by ich živila zo svojho tela. A vtedy prišla tá myšlienka: Boh, ktorý ľúbi svoje deti, stvorí pre ne svet a v ňom raj, miesto bezpečia, intimity a istoty, v ktorom môžu v pokoji rásť a dozrievať. Iným slovom domov.

Svet by vyzeral inak, keby všetci rodičia mali na pamäti, že ich úlohou je vybudovať domov, miesto bezpečia, intimity, dozrievania a rastu. Raj.

Creazione di Adamo

Publikácie a pomôcky