Opakuj po mne: „Effeta“

mvcweb.org

CR-05 PI

V dnešnom evanjeliu je tých ľudí, čo majú problém s ušami a jazykom nejako veľa. Je tam ten hluchonemý, ktorého Ježiš uzdravil. Fantastické na tom príbehu nie je len to, že rozprával - to by možno zvládol aj nejaký lekár, ak išlo o fyzický problém. Ale že rozprával správne, to je už niečo. Ak bol hluchý a nemý od narodenia. Nikdy sa neučil rozprávať. Nikdy nepočul rozprávať. A zrazu rozprával správne.

A potom sú tam tí "zdraví". Aj oni majú choré uši a ústa. Len inak. "Prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali..." Problém je, že s touto formou choroby uší a jazyka nepohne žiaden otorinolaryngológ (fantastické slovo;-). Na to nezaberá  dokonca ani zázrak.

Ale mám dobrú správu. Ak náhodou máš podobný problém, je niekto, kto ho môže vyriešiť. TY ;-)

Publikácie a pomôcky