Nie každý na cintoríne je mŕtvy

www.aularge.eu

CR-04 PO

V hroboch sa dá celkom slušne bývať. Na vlastné oči som to nevidel, ale na fotkách a obrázkoch Ježišovho hrobu tie umelé jaskynky na pochovávanie tak vyzerajú ako malé komôrky, zavalené kameňom. Posadnutý možno "býval" v niektorej z tých (snáď) ešte nepoužívanej. Ale praktická stránka veci v tomto prípade vlastne nie je dôležitá. Ten muž býval medzi mŕtvymi, vylúčený spomedzi živých. Jeho telo bolo živé až až, ale jeho život bol horší, než smrť.

Nepochybujem o tom, že sa to stalo nejako tak, ako to Marek a ostatní opísali. No príbeh sa dá čítať aj symbolicky. Napokon nemálo ľudí žije v hroboch. Niektorí s pocitom, že sú zaživa pochovaní v nejakých ťažkostiach alebo komplikovaných vzťahoch. Iní priveľmi spätý s tým, čo je vlastne bezcenné, alebo im škodí. Často závisťou naviazaní na niečo, čo ani nemajú a nikdy mať nebudú.

A potom sú tam tie reťaze, ktoré s nadľudskou silou vždy potrhá. Prečo ho zväzujú? Myslím, že aby ho odtiaľ odviedli niekam, kde bude v bezpečí, kde sa nemôže dokaličiť. Chcú mu pomôcť. Ale on každú takú snahu cíti ako obmedzovanie vlastnej slobody. Tak veľa síl minie na spretŕhanie pút. Oveľa menej by možno stačilo na komplexnú zmenu života.

Posledným východiskom pre tohto človeka je Ježiš Kristus. Pri ňom sa cíti ako na mučidlách. Kričí: "Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!"  Nie, neprišiel ho mučiť. Prišiel ho zachrániť. Aj keď ten chudák o to ani nestojí. Démon v ňom mu takú myšlienku nedovolí. 
Takéto uzdravujúce stretnutie s Kristom bolí. Bolí, ako bolí operácia. Nie preto, že by chirurg chcel pacientovi ublížiť. Pretože mu zachraňuje život.

Kristus zachraňuje život. Ten, ktorý stojí za to. Posaď ho do loďky a doprav čím skôr človeku, čo sa skrýva v hroboch. Aj tá loďka a jazero môžu byť symbolom. Symbolom tvojich modlitieb, pôstov, obiet... za druhého.
____________________
PS: Pripomína mi to chudáka Westona z Kozmickej trilógie od C.S. Lewisa, kedysi vedca, na Perelandre už len bábku, ktorú démon používa na svoje ciele. Vlastne jediný cieľ. On má vlastne len jediný cieľ. Stojí to za prečítanie. Aj keď Westonov príbeh je tam len vedľajší...

Publikácie a pomôcky