Koho vidíš v zrkadle?

pixabay.com

CR-05 UT

Boh povedal: "Urobme človeka na náš obraz, na našu podobu."  Urobil. "Na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril." 
A musím povedať, že sa mu to podarilo. "Boh videl všetko, čo urobil; a bolo to veľmi dobré."
Lenže to už bolo dávno. Odvtedy sme to už toľkokrát "vylepšili".

Podobáš sa mu ešte vôbec? Mrkni radšej do zrkadla.Publikácie a pomôcky