Na tvoje slovo...

CR-05 NE C

Chcem sa podeliť s niekoľkými myšlienkami, ktoré mi zišli na um pri čítaní evanjelia o zázračnom rybolove. Presnejšie o prvom zázračnom rybolove. 
Čo sa stalo. Peter má po nočnej. Bolo to absolútne fiasko, celú noc dreli a nezarobili ani na slanú vodu (len pre poriadok: Genezaretské jazero je sladkovodné...). Ešte opravuje a perie siete. Asi sa ani moc nenáhli domov, ktorý chlap by sa po takom fiasku ponáhľal? Ježiš si, zdanlivo náhodou, vyberie práve jeho loďku za improvizované pódium a z nej učí ľudí na brehu. Peter opravuje siete. Možno pri tom počúva. A možno má plnú hlavu toho, ako zlyhal na celej čiare. Rybár, ktorý nechytil žiadnu rybu. Otec, ktorý nedokáže zabezpečiť rodinu. Manžel, ktorý domov nedonesie z roboty ani cent.

Na tvoje slovo... A potom to prišlo. Ježiš dorozprával, obrátil sa k Petrovi a požiadal ho: "Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!" V skratke: tesár učí rybára chytať ryby. Posiela ho tam, kde ryby byť nemajú a v čase, keď má každá poriadna ryba siestu. Iný by možno hodil Ježiša cez palubu. Peter len (rezignovane) povie: "Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete." 
A teraz tá otázka: Si pripravený na Kristovo slovo urobiť všetko, čo ti povie? Aj keď si naštvaný, frustrovaný, zmätený, neistý, keď si zlyhal, si unavený a máš veľa roboty? Peter, nech už je akýkoľvek, nám dáva riadnu lekciu, keď hovorí: Urobím čo povieš!

Zatiahni na hlbinu. Posaď sa vo svojej mysli na chvíľu do Petrovej loďky, na jeho miesto. Práve keď si sadáš, oslovuje ťa Ježiš: "Zatiahni na hlbinu!" Inak povedané: skús niečo hlbšie, lepšie, kvalitnejšie vo svojom živote. Nie je to všetko, čím sa zaoberáš, trochu plytké? Kedy si si naposledy prečítal niečo skutočne hodnotné? Kedy si si naposledy pozrel film, ktorý ti dal aj niečo do života, nie len na dve hodiny otupil tvoje zmysly. Zatiahni na hlbinu.
Apropo film. Zhnusilo sa mi kino. Nie kvôli filmu, ale kvôli všetkým tým popcornom, čipsom a kole. Ľudia si k filmu berú kopu jedla, akoby tým naznačovali, že film samotný im nič nedá, že ich nezasýti... Akoby tušili, že zatiahli na plytčinu, z ktorej nevylovia jedinú rybu.
Skús niečo hlbšie vo svojom živote. Skús Krista. Zatiahni na hlbinu napríklad tým, že otvoríš Sväté Písmo.

A čo bolo (bude) ďalej? Len čo zaveslovali do hlbokej vody, "chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali." A tým by mohol príbeh pokojne skončiť, taký malý americký happyend. Skúsiš vo svojom živote niečo hlbšie, obohatíš sa, budeš sa dobre cítiť...
Lenže ten príbeh má pokračovanie: "Keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním." To je príklad, hodný nasledovania.

Ak chceš ísť za Kristom, a verím, že chceš, povedz mu dnes, najlepšie teraz hneď: "Na tvoje slovo spustím siete. Urobím všetko, čo mi povieš." A pridaj ešte "Amen."

Publikácie a pomôcky