Tak poď...

CR-01 PO

"Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu." Ježiš začal svoje verejné účinkovanie ohlasovaním novej etapy v dejinách ľudstva. Hovorí, že prišiel čas na ďalší krok. Pre túto etapu dejín, ktorá začala Kristovým narodením, je charakteristické, že Božie kráľovstvo je tak blízko, ako nikdy predtým. 

Čo máme robiť? Tri veci hovorí Ježiš: kajajte sa, verte evanjeliu a poďte za mnou. Všetko troje je nevyhnutné. A aj poradie je nemenej dôležité. Kajať sa znamená prehodnotiť život, vylepšiť ho, dovoliť zmenu. Veriť radostnej zvesti je nevyhnutné, kto neverí Božiemu slovu, nemá motiváciu, nemá prečo robiť pokánie. Zostanú mu len pocity. A to je trochu málo. Nasledovať znamená brať si príklad i poslúchať, jednoducho stať sa učeníkom.

Napokon každého z nás ešte čaká iné "naplnil sa čas". V momente smrti sa možno Kristus mňa alebo teba spýta: "Tak čo, čím si naplnil čas, ktorý som ti dal?" A po našich habkavých odpovediach povie: "Poď za mnou." Kam? To závisí od toho, čím svoj čas naplníme a či budeme zvyknutí kráčať za ním. A tiež od jeho milosrdenstva. Najviac od jeho milosrdenstva.

Publikácie a pomôcky