Voľba

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Dnešné biblické čítania je možné vyjadriť jednoduchou schémou: dve ženy a dvaja muži. Prvá žena Eva a Nová žena Mária. Prvý človek Adam a Nový človek Kristus.
  • Eva - prvá žena. Odmietla poslušnosť voči Bohu a načúvala radám toho, ktorého heslo znie "nebudem slúžiť".
  • Adam - prvý človek. Ten, ktorý mal chrániť svoju ženu, sa zbabelo skrýva, neschopný prijať zodpovednosť za svoje činy.
  • Mária - nová žena. Poslúcha Boha a na jeho pozvanie odpovedá: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Je nová, pretože pri jej stvorení (počatie) bola, na rozdiel od nás, uchránená od poškvrny minulosti (dedičná vina).
  • Kristus - nový človek. Nová žena privádza na svet nového človeka, Krista. Ten sa neskrýva ani pred Bohom, ani pred zodpovednosťou. Naopak, je pripravený položiť život ako zmiernu obetu za všetkých.
Aké miesto chceš v tom príbehu zaujať ty? Každý z nás má na výber niektorý z postojov:
  • Nebudem slúžiť. To je postoj, ktorý prijala za svoj prvá žena, Evy. Ale pôvodne nebol jej.
  • Hľa, služobnica Pána. To je zase postoj novej ženy, Márie.
  • Skryl som sa, pretože... Tak nejako sa prvý človek, Adam, vykrúca zo zodpovednosti. 
  • Hľa, prichádzam Pane, chcem plniť tvoju vôľu. Slová žalmistu, ktoré dokonale vystihujú postoj Krista, nového človeka.
Byť prvý, prvá, to je obyčajne trendy. Ale byť nový či nová, to je v tomto prípade tá najlepšia voľba. V neposlednom rade aj preto, že nové ženy privádzajú na svet nových ľudí. Ako dobre, že advent je čas obnovy...

Publikácie a pomôcky