Voľba

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Dve ženy a dvaja muži, to je stručná bilancia dnešných biblických čítaní. Prvá žena Eva a Nová žena Mária, Prvý človek Adam a Nový človek Kristus. Celá výpoveď je vložená do jednoduchej schémy:
  • Prvá žena, Eva. Odmietne poslušnosť Bohu a načúva radám toho, ktorému pripisujeme heslo "Non serviam", "nebudem slúžiť."
  • Prvý človek, Adam, ktorý mal chrániť svoju ženu, sa zbabelo skrýva, neschopný prijať zodpovednosť za svoje činy.
  • Mária. Na Božie pozvanie odpovedá: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Mária odpovedá ako Nová žena, pripravená počúvať, čo hovorí Pán. 
  • Nová žena privádza na svet Nového človeka, Krista, ktorý sa neskrýva pred Bohom, ani pred zodpovednosťou. Naopak, je pripravený položiť život ako zmiernu obetu za všetkých.
Aké miesto chceš v tom príbehu zaujať ty? Máš na výber z viacerých postojov:
  • "Nebudem slúžiť" / "Hľa, služobnica Pána."
  • "Skryl som sa, pretože..." / "Hľa, prichádzam Pane, chcem plniť tvoju vôľu."
To kým je Mária, ktorú dnes oslavujeme s titulom Nepoškvrnená, pekne ilustruje obraz rajskej záhrady. Boh stvoril pre ľudí raj, miesto dozrievania a rastu, bezpečia a intímneho kontaktu. 
Podmienkou existencie raja a každej záhrady vôbec, sú hranice, plot, ktorý chráni všetko, čo je dnu. V prípade prvých ľudí bolo tým plotom jednoduché pravidlo o jedení zo všetkých stromov okrem jedného. Pravidlo o poslušnosti a dôvere. Ale prví ľudia prekročili túto hranicu a otvorili raj zlu. Opustili hranice raja. Tie hranice nemusia byť nutne fyzickou ohradou, rovnako ako raj nemusí predstavovať len nejaké miesto. Hranice i raj sú aj niečím vnútorným.
Mária je Nepoškvrnená, sama je nepoškvrnenou záhradou, rešpektujúcou Bohom dané hranice. Nikdy neotvorila dvere zlu. A tak nezažila hriech.

Je čas obnoviť vernosť a poslušnosť Bohu. Opraviť hranice tvojho vnútorného raja. Obnoviť hranice, ktoré chránia tvoju rodinu pred hriechom, lebo iba tak môžete byť skutočným domovom, obrazom raja. Je čas povedať nie hriechu v každej forme a bezpodmienečné áno Bohu. Ako Mária.

Publikácie a pomôcky