Vidieť a vedieť

ADV 01 PI

Kľúčovým slovom, ktoré spája dnešné biblické čítania, je sloveso vidieť. Prvé čítanie a evanjelium hovoria o zázraku uzdravenia slepých. Jedným zo znakov mesiášskych čias je, že "z temnoty a hmly sa oči slepých rozhliadnu," ako hovorí Izaiáš.
Žalm a verš pred evanjeliom však hovoria o inej rovine slepoty. "Hľa, náš Pán príde s veľkou mocou a osvieti zrak svojich služobníkov." A "Pán je moje svetlo a moja spása."
A tak sa tu stretáme s dvomi slepotami. Tá prvá je spôsobená tým, že niečo je v človeku choré, zatemnené. Tá druhá tým, že človek kráča v temnote.
Ak nevidíš (v duchovnom zmysle samozrejme) buď je to tým, že potrebuješ uzdravenie, alebo tým, že potrebuješ osvietenie; uzdravenie z hriechov a ich dôsledkov a o svetlo na cestu. Ide vlastne o vidieť a vedieť.

Aj o prvé, aj o druhé môžeš prosiť slovami slepcov z dnešného evanjelia: "Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!"

Publikácie a pomôcky