Štefan nie je v betleheme...

Svätý Štefan, prvý mučeník

Štefan nie je v betleheme... Je to logické, betlehemy stvárňujú udalosť narodenia Krista a Štefan pri tom byť nemohol. Podľa tradície sa narodil až o rok neskôr. A predsa si myslím, že prvý mučeník má miesto tak vo Vianociach, ako aj v betleheme.

Prezeral som si betlehem v našom kostole. Všímal som si postavy, predstavoval som si, čo asi hovoria a nad čím uvažujú. A myslím, že každému z nich, pastierom či mudrcom, možno vložiť do úst Štefanovu modlitbu: "Pane Ježišu, prijmi môjho ducha."

Štefan týmito slovami definitívne odovzdal svoj život Kristovi. A to môžeš urobiť aj ty. Keď sa prídeš pokloniť k betlehemským jasličkám, daruj Ježišovi svoj život, povedz mu: "Pane Ježišu, prijmi môjho ducha."
Nejde o to, že by si mal v tom momente zomrieť, ako Štefan, ktorý "len čo to povedal, zomrel." Naopak, povedať to je dôležité, aby si žil. 

"Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život" (1Jn 4,9).Publikácie a pomôcky