Silvestrovská štatistika 2018

Našli tam rodinu...

"Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati." Miesto, kde sa to celé udialo, sa volá Betlehem, hebrejsky Bejt Lechem, doslova Dom chleba. Pastieri sa poponáhľali do Domu chleba a našli tam rodinu, Máriu a Jozefa i dieťa, ktoré o pár dní dostane meno Ježiš, to znamená JHWH je spása. 
V našom farskom betleheme sú tí pastieri dvaja. Ten starší nesie v náručí jahniatko a pomaly vystupuje na briežok, na ktorom stojí maštaľka s jasličkami. Mladší bol asi rýchlejší, už odovzdal svoj dar, jeho jahniatko sedí pri Máriiných nohách, už sa prihovoril i poklonil a teraz sedí vonku sám, zamyslený, akoby spracúval, čo práve videl a počul. Iní už možno odišli, ďalší možno prídu... Príbeh nie je uzatvorený, je to skôr momentka.

"Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach." Myslím, že tieto slová, spolu s figúrkami v betleheme, čo to hovoria aj o našej farnosti. 

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema. Každú nedeľu, a mnohí aj častejšie, prichádzame do kostola, do Božieho domu, aby sme jedli z jeho chleba. Som preto vďačný za tých 682 svätých omší, ktoré sme mohli v tomto roku spolu sláviť, za 90 000 svätých prijímaní, za 64 detí, ktoré v tomto roku boli na prvom svätom prijímaní.

Našli tam rodinu. Pastieri našli v betlehemskej maštaľke rodinu. Veľmi si želám, aby každý, kto vstúpi do nášho kostola, do farnosti, našiel v nás rodinu. Bratov a sestry, synov a dcéry Matky Cirkvi, adoptívne deti jedného Otca, ktorý je na nebesiach. V tomto roku sa naša rodina rozrástla o 50 detí, 27 chlapcov a 23 dievčat. Boh ich prijal za svojich. A je na nás, aby sme urobili to isté. Zaujímajte sa o nich, povzbudzujte ich rodičov, aby privádzali svoje deti medzi nás...
Veľkou nádejou našej rodiny kresťanov je 32 párov, ktoré v tomto roku vstúpili v našej farnosti do manželstva. Zvlášť zverujem vašej pozornosti tých, ktorí sú medzi nami noví, ktorí sa sem priženili či privydali. Všetkým nám musí záležať na tom, aby našli v našej komunite nový domov. Lebo domov je viac, než len bývanie.
Na cestu do večného života sme v tomto roku vyprevadili 65 našich bratov a sestier, 29 žien a 36 mužov. Žiaľ, niektorí odišli na túto cestu nepripravení, bez zmierenia a posily. No aj tu chcem vyjadriť vďaku. Pohreby v našej farnosti sú pekným svedectvom, pretože sa vždy zíde na nich veľa ľudí. Aj to svedčí o tom, že sme rodina.

Priniesli dary. Pastieri prinášajú svoje dary. Dávajú z mála čo majú. Ďakujem za vašu štedrosť. Vďaka nej môžeme byť štedrí. Vďaka vašim darom mohla Farská charita podporiť chudobnejších medzi nami. Mohli sme podporiť dôležité projekty v dvoch farnostiach diecézy, výrazne prispievať do celoslovenských zbierok, podporovať katolícke masmédiá, misie a podobne. Prehľad príspevkov za jednotlivé farnosti pravidelne zverejňuje časopis Naša Žilinská diecéza, kde ti to môžete pozrieť v konkrétnych číslach.

Našli tam dieťa menom Ježiš. Pastieri nenašli v betleheme len krásne a čisté medziľudské vzťahy. V tomto prostredí lásky, celkom uprostred, našli toho, ktorého meno je Boh je spása, Boh je záchrana. Nech každý, kto medzi nás príde, nájde medzi nami živého Boha. Jemu patrí vďaka za všetky dary a milosti, chvála a sláva na veky vekov. Amen. 

Publikácie a pomôcky