Prídem a uzdravím ho

ADV-01 PO

S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. Zaradoval som sa, keď mi povedali: „Pôjdeme do domu Pánovho.“ V prvej chvíli mi pri slovách dnešného žalmu zišiel na um obraz takpovediac opačný. Viete si predstaviť radostný výraz tváre tínedžera, ktorého v nedeľu o deviatej (po diskotéke) budí mama, aby nezaspal na omšu? S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. Zaradoval som sa, keď mi povedali: „Pôjdeme do domu Pánovho.“ 
Osobne si myslím, že tínedžeri sú najmenší problém. Skôr sa bojím o dospelých. A v tomto duchu čítam aj prosbu stotníka z dnešného evanjelia: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ A veľkou nádejou je mi Ježišova okamžitá odpoveď: „Prídem a uzdravím ho.“    
"Stane sa v ostatných dňoch: Vrch s Pánovým domom bude stáť pevne na temene hôr a bude vyčnievať nad pahorky," hovorí Izaiáš. "Budú k nemu prúdiť všetky národy, prídu k nemu mnohé kmene a povedia: Poďme, vystúpme na Pánov vrch, do domu Jakubovho Boha."

Priveľa ľudí okolo nás je paralizovaných, akoby ochrnutých. A ani im nenapadne vysloviť pred svojimi blízkymi: "Poďme, vystúpme na Pánov vrch, do domu Jakubovho Boha." Komu, ak nie nám kresťanom, má záležať na tom, aby každý vystúpil k Bohu?! 
Čo s tým? Dve veci: 1. Objav takého človeka, vydaj mu svedectvo a pozvi ho, aby spolu s tebou putoval do Pánovho domu. Do toho dočasného, i do toho večného. 2. Hovor o ňom Kristovi: "Pane, môj priateľ, známy, sused, kolega... XY je duchovne ochrnutý. A hrozne tým trpí, aj keď možno ani netuší príčinu." Ježišova odpoveď je jasná: „Prídem a uzdravím ho.“

http://catholicpreaching.com

Publikácie a pomôcky