Aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami...

Apoštol a evanjelista Ján

Ján nebol pritom, keď sa Ježiš narodil. Sám bol oveľa rokov mladší. A predsa patrí k Vianociam. Učí nás totiž všímať si nie len to vonkajšie, slamu, maštaľ, Betlehem, pastierov a anjelov s ich Sláva Bohu na výsostiach... Jemne presmerúva našu pozornosť z toho čo a ako na dôležitejšie kto a prečo. 
Učí nás, že "pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.  Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi..." 
Patrí k Vianociam tak, ako betlehemskí pastieri, pretože aj on neúnavne ohlasuje, čo videl a počul na vlastné oči a uši. Nikdy síce nedržal na rukách bábätko Ježiša, ale pomáhal zložiť jeho mŕtve telo z kríža a zavaliť hrob kameňom. Nikdy síce nevidel prvé kroky malého Ježiška, ale ako prvý z apoštolov videl prázdny hrob. Nikdy nepočul, ako Ježiš učil rozprávať, ako každé dieťa. Ale počul z jeho úst Slovo života.

A čo my? Ján v dnešnom prvom čítaní odhaľuje aj dôvod, prečo to robí, prečo ešte aj ako starec, potom, čo prežil prenasledovanie, mučenie a vyhnanstvo..., stále svedčí o Kristovi: "Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom." Ján nebude spokojný, kým nespojí všetkých s Kristom a spolu navzájom. Lebo miluje blížnych ako seba. Inšpiratívne, nie?

http://kath-zdw.ch/forum/index.php?topic=2427.0

Publikácie a pomôcky