Tretia možnosť...

CR-34 NE B Nedeľa Krista Kráľa

"Si židovský kráľ?" pýta sa Pilát v dnešnom evanjeliovom príbehu. Možno je to štandardný vyšetrovací postup... Každopádne Pilát predsa musí vedieť, že Židia nemajú kráľa, iba cisára... 
Ale možno jeho otázka smeruje hlbšie. Lebo šaty nerobia človeka a koruna, trón, žezlo, ani hermelínový plášť (plášť s kožušinou z hranostaja) nerobia kráľa.
Pilát sa musí rozhodnúť, čom uverí. Má len tri možnosti. Buď je ten zúbožený zbičovaný muž  namyslený vzbúrenec, ktorý chce ohroziť rímsku nadvládu, alebo psychopat, alebo kráľ, ktorého kráľovstvo nie je z tohto sveta. Vzbúrenca treba eliminovať, psychopata liečiť a pred kráľom sa skloniť a odovzdať mu svoj život. Vieme v čo sa Pilát nakoniec rozhodol uveriť. Uveril že Ježiš je nebezpečný a treba ho odstrániť.

Ozaj a čo tvoje rozhodnutie? Odstrániť, izolovať, alebo skloniť sa až po zem?

Predpokladám, že to tretie, že aj ty vyznávaš, že Ježiš je Kristus, Pán neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
Tak mu podriaď svoj život. Povedz mu: Tu som, dávam ti všetko, čo mám a čím som. Odovzdávam ti svoju minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Zverujem ti všetko, čo je mi drahé i to, čoho sa obávam a v čom zlyhávam. Prijímam tvoju autoritu nad mojim životom, urobím všetko čo mi povieš a pôjdem všade, kam ma pošleš.
A potom pridaj už len Amen.

https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=4625

Publikácie a pomôcky