Srdca, oči, duša...

CR-31 PO

Žalm 131 je Dávidovou pútnickou piesňou. Oplatí sa pripomenúť si ho tak, ako ho podáva dnešná liturgia: 
Pane, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšene. Neženiem sa za veľkými vecami ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými. Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil.  Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne...
Ozaj a čo tvoje srdce? A čo tvoje oči? Ponáhľaš sa niekam? A kam? A čo tvoja duša? Apropo duša, tá je skutočne dôležitá. Oplatí sa celý deň opakovať aj refrén: "Pane, zachovaj moju dušu v tvojom pokoji."

Publikácie a pomôcky