Sladké a horké...

CR-33 PI


Tak už to s Božím slovom býva, je sladké i horké. "Môj dom bude domom modlitby." To je tá sladká časť. A za tým nasleduje tá trpká pravda: "Vy ste z neho urobili lotrovský pelech."  
Aj dnes ráno, otvoril som si Sväté písmo, "náhodne" zvolený úryvok z Knihy proroka Daniela. To, čo som si čítal, bolo v prvej chvíli milým povzbudení. Potom som tie slová čítal znova. A ony sa zmenili na spytovanie svedomia. Môjho svedomia.
Sladké i horké zároveň. Tak už to s liekmi chodí. Teda aspoň s tými účinnými. Božie slovo lieči.

Ottheinrich Folio293r Rev10

Publikácie a pomôcky