Otázky...

Svätý Ondrej, apoštol: Rim 10, 9-18

Poobzeraj sa okolo seba, alebo si predstav ľudí, s ktorými si už dnes hovoril, či tých, s ktorými sa máš dnes stretnúť. Máš? Dobre. A teraz si odpovedz na otázku: "Chceš, aby boli títo ľudia spasení?" Naozaj? A čo si pre to ochotný urobiť?
Ono je to vlastne ľahké. Pavol o nich hovorí, že ak svojimi ústami vyznávajú „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveria, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budú spasení.    
A potom pridá ešte zopár otázok, ktoré odkrývajú jadro problému. Napríklad: "Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli?..."   Čo keby dnes počuli o Kristovi od teba? Ideš do toho?
www.pixabay.com

Publikácie a pomôcky