Nápis na náhrobnom kameni

CR-32 SO

"Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš...," píše Ján nám inak neznámemu kresťanovi Gájovi. 
Vlastne je to veľké ocenenie, pretože vernosť má veľkú cenu. Je ľahké byť verný v niečom. No skutočne cenná je vernosť vo všetkom. Je ľahké byť verný občas. No skutočná vernosť časovo neobmedzená.
Vernosť vo všetkom a vždy..., nech sa to týka ktorejkoľvek oblasti života, je napokon jedinou rozumnou cestou. O to je zvláštnejšie, že vernosť sa dnes nenosí.

"Vždy verne konal(a) všetko." Ži tak, aby tie slová mohli raz vytesať na tvoj náhrobný kameň...

Publikácie a pomôcky