Mysli v percentách...

CR-32 NE B

Prvé čítanie a evanjelium. Dve ženy a dva dary. Prvá v čase hladomoru daruje poslednú hrsť múky a zvyšok oleja neznámemu cudzincovi, ktorého stretla pri mestskej bráne. Druhá práve vložila do chrámovej pokladnice posledné dve mince. A dôchodok v nedohľadne.
Cirkev nám dnes predstavuje tieto chudobné vdovy, aby sme sa od nich niečo naučili. Vlastne na tú druhú upriamuje našu pozornosť sám Kristus:
Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“
1. Vhodila viac ako všetci... Tým z nás, ktorí majú neodbytnú potrebu porovnávať sa, Ježiš odporúča myslieť v percentách. Koľko dala tá žena? Len dve drobné mince? Nie. Dala 100%. 
Priveľa rodičov sa trápi, že svojim deťom nemôžu dať viac. Prestaň sa porovnávať, mysli v percentách. Tvoje "málo" má možno omnoho väčšiu cenu, pretože je všetkým.
Priveľa mladých ľudí odkladá manželstvo a rodičovstvo na nejakú veľmi vzdialenú budúcnosť. A hovoria že to je preto, že teraz majú primálo (obyčajne peňazí), nemajú čo dať. Hovoria, že chcú mať len jedno či dve deti, lebo ďalším by už nemali čo dať. Aj pre nich platí: Prestaň sa porovnávať, mysli v percentách. Tvoje "málo" čo dáš, je v poriadku, ak je všetkým.

2. Viacerí boháči hádzali mnoho... Možno ich to aj viac bavilo, keď mali takého významného diváka. Každopádne vďaka nim si môžeme tiež niečo uvedomiť. Totiž že úmysel je dôležitý. Až úmysel dáva daru skutočnú hodnotu. Preto s rezervou, až s dešpektom pozeráme na "dary", charitatívne akcie, či "pomoc" niektorých "osobností" alebo inštitúcií, ak za tým všetkým tušíme skôr úmysel získať niečiu priazeň. Dávaj pozor na svoje motívy.

3. Z prebytku alebo zo srdca. Páči sa mi Ježišova poznámka: "všetci dávali zo svojho nadbytku". A tá žena? Tá darovala niečo zo srdca. Zo seba. Daruj zo srdca. 

4. Celé svoje živobytie... Veľkosť tých darov je výnimočná, pretože tie ženy si nič nenechali. Žiadne zadné dvierka. To čo dali, im malo strašne chýbať, veď to boli ich posledné prostriedky. No o tej prvej vieme a o tej druhej tušíme, že nakoniec netrpeli nedostatkom. Lebo Boh darované vždy nejakým spôsobom požehná a rozmnoží. Ako to bolo v prvom čítaní: "Múky z hrnca neubudne a v krčahu nebude chýbať olej až do dňa, keď Pán zošle dážď na zem."

Aj Boh myslí v percentách. Ba viac, on darované percentá premieňa a rozmnožuje. Neboj sa byť skutočným darcom.

Publikácie a pomôcky