Deviati z desiatich...

catholicbb.org
CR-32 ST: Lk 17, 11-19

Ježiš berie naše modlitby vážne. Zvlášť tie, v ktorých prosíme o odpustenie, zmilovanie, milosrdenstvo. Keď ako tí desiati malomocní voláme: "Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!"  
Aj vtedy, keď...
  • Keď na neho voláme hlavne preto, že nám už tečie do topánok a inak by sme si asi nespomenuli.
  • Keď je náš výkrik o pomoc vyprovokovaný skôr náhlym návalom emócií, než skutočne premysleným rozhodnutím.
  • Dokonca aj vtedy, keď sme motivovaní len strachom.
  • I vtedy, keď vie, že jeho odpoveď zostane bez našej odpovede, a že budeme len ďalší deviati z desiatich uzdravených.

Preto pre zmierenie stačí ľútosť. Dokonca aj taká, čo je motivovaná len strachom, či ľútosť, ktorá ktorá je výsledkom súhlasu vôle a rozumu (chcem, pretože viem, že takto je to dobré), aj keď tvoje emócie kričia úplný opak. On vie, že dokonca ani svoje pocity nemáš pod kontrolou a nečaká, že pri každej spovedi budeš roniť krokodílie slzy...

Tak sa prestaň točiť okolo svojho malomocenstva, nech je už ním čokoľvek a volaj na Krista: "Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!"  

Publikácie a pomôcky