Čo sa za mladi naučíš...

CR-34 ST

To, čo videl Ján, znamenie na nebi z dnešného prvého čítania..., je dôležité. Lebo je to znamenie víťazstva nad zlom, keď tí, čo "zvíťazili nad šelmou, nad jej obrazom a nad číslom jej mena," zrazu stoja pred Bohom, miesto zbraní majú v rukách Božie citary a spievajú pieseň Mojžiša a Víťazného Baránka. Je to dôležití, lebo Ján nám tu hovorí, ako skončia všetky boje so zlom, súčasťou ktorých sú aj tie naše boje každodenné. Skončia oslavou.
Pieseň Mojžiša, Božieho služobníka je tá pieseň, ktorú spievali Izraeliti, keď skončil jeden z ich kľúčových bojov, keď prešli cez Červené more, suchí, živí a zdraví..., kým voda vynášala na breh telá mŕtvych egypťanov a zvyšky ich vojnovej zbroje.
Text tej druhej, Baránkovej piesne,  nám zachoval samotný Ján: "Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane, Bože všemohúci; spravodlivé a správne sú tvoje cesty, Kráľ národov. Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno?! Veď ty jediný si Svätý; prídu všetky národy a budú sa ti klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy." Jej nápev nepoznám. Asi sa ho naučíme, keď vstúpime do večného života, aby sme ho mohli spievať s ostatnými pred Pánovým trónom.
Ale text sa môže každý z nás naučiť už dnes a pripojiť ho k svojim každodenným modlitbám. Lebo čo sa teraz naučíš, pred nebeskou bránou akoby si našiel :-)
http://www.mapr.org

Publikácie a pomôcky