Berieš?

pottypadre.com

CR-31 NE B

Niekedy sa pri pohreboch číta úryvok z Knihy múdrosti: Bože, ty miluješ všetko, čo je. Veď keby si to nemiloval, nebol by si to stvoril. (por. Múd 11,24) Lenže to, že sme my i svet Bohom milovaní, sa netýka len okamihu stvorenia. Nedávno som čítal zaujímavú myšlienku: "Boh neustále miluje vesmír tak veľmi, že vesmír zostáva existovať." 
Sme, pretože sme milovaní. Nie len to, že ti Boh dal život, je prejav jeho lásky. Ale ale aj to, že stále žiješ, že stále si... Žijeme preto, že sme milovaní. Nie len preto, že sa Boh o nás s láskou stará a tak. Ale preto, že sme ním milovaní. Všetci. Bez rozdielu. Lebo Boh s tým neprestane.
Čo to pre nás znamená? Že budeme žiť žiť večne. Večne s Bohom. Alebo večne bez Boha. To prvé voláme nebo, tomu druhému hovoríme peklo.
Aký je v tom rozdiel? Určite aj ty poznáš niektorý z tých veselých, ale v podstate hlúpych vtipov o nebi v ktorom je nuda a pekle, v ktorom do ktorého sa oplatí ísť. Celé zle.
Nebo... to sú tí, ktorí sa rozhodli milovať "Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!... a svojho blížneho ako seba samého." Nie sú v nebi za odmenu. Sú tam preto, že kto miluje, túži byť s milovaným a priťahuje ho to k nemu.
Peklo, to sú tí, ktorí sa nerozhodli milovať "Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!... a svojho blížneho ako seba samého." Nie sú pekle za trest. Sú tam preto, že by s tými, ktorých nemilujú, nevydržali ani chvíľu.

A ešte jedna vec. Prečo je také dôležité milovať blížneho ako seba? Okrem iného aj preto, že tvoj blížny je, pretože je milovaný. Čím viac milujeme druhých, tým viac sa môžu stávať najlepšou možnou verziou svojho ja. A zároveň tým my sami rastieme. Pripomína mi to tú ružu z rozprávky, ktorá kvitla len vtedy, keď jej niekto spieval. Keď jej nespievali, zvädla. Keď nemiluješ druhých ako seba, svet okolo teba vädne. Nie hneď, pomaly, ale isto.

„Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ Berieš?

Publikácie a pomôcky