Vďačnosť za stratu...

CR-26 PO: Jób 1, 6-22

Jóbova skúsenosť je nenahraditeľná. To je nakoniec asi jeden z dôvodov, prečo sa jeho príbeh, akokoľvek možno zveličený alebo prikrášlený uchováva vo Svätom Písme ako súčasť pokladu zjavenia. 
Dnes nám Jób dáva dôležitú lekciu viery. Prišiel o všetko. Zo dňa na deň. A celé peklo s napätím očakáva, čo bude ďalej. Nebo nie, nebo vie.
Jób vstal, roztrhol si rúcho, oholil si hlavu, padol na zem, klaňal sa a riekol: "Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, Pán vzal; stalo sa, ako sa Pánovi páčilo. Nech je zvelebené meno Pánovo."   
Občas, keď sa nám dostane niečoho, po čom sme výnimočne túžili, si spomenieme aj na Pána, darcu všetkých darov... Jób nám pripomína aj druhú stranu mince. Čo keď nič nedostaneš? Alebo čo keď stratíš niečo dôležité? Veríš Bohu aj vtedy?

"Pán dal, Pán vzal; stalo sa, ako sa Pánovi páčilo. Nech je zvelebené meno Pánovo." A dodajme ešte: stalo sa, ako je pre nás dobré. Aj keď nerozumieme.

https://www.trendhunter.com/trends/surreal-photo-manipulation

Publikácie a pomôcky