Ten správny čas

CR-27 UT

"Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo." Dnešné evanjelium v skratke. 
Marta je v tej chvíli v postoji služobníčky, Mária zase v postoji učeníčky. Oboje patrí k tomu "byť kresťanom", obidva postoje sú rovnocennou a zároveň nevyhnutnou súčasťou našej identity.
Napätie dnešného evanjelia spočíva v inom: v rozlíšení, kedy si treba sadnúť a počúvať a kedy si treba vyhrnúť rukávy a pustiť sa do roboty. Oboje je totiž dobré. Lenže jedno z nich je vo vybraných okamihoch lepšie. A pozor, stále to nie je učeníctvo.
Pane, nauč nás v správny čas slúžiť i sedieť a počúvať. Amen.

http://communio.stblogs.org

Publikácie a pomôcky