Takto to má byť...

CR-29 NE B, Misijná nedeľa 2018

V Poľsku majú nový hit. Film, ktorý trhá rekordy. Štyri fiktívne príbehy štyroch fiktívnych kňazov. Jeden venuje alkoholu rozhodne viac pozornosti, než svojej farnosti, zabúda na celibát, ale nie na vyberanie peňazí od veriacich. Ďalší je všetkého schopný slizký karierista. Tretí navonok empatický a citlivý, v skutočnosti zbabelý zločinec. A posledný..., radšej pomlčím. Žiadna úsmevná, trochu satirická komédia. Zabudnite. Na film som čítal zopár recenzií, videl som pár ukážok. A chcelo sa mi kričať, že to takto nie je. Ale to nie je presné. Niekde asi takí sú. Štyria zo sto, štyria z tisíc, štyria z...
Vlastne dôležitejšie než či to tak niekde je a koľkých sa to týka, je fakt, že to takto nemá byť. To vie každý. Nezávisle od toho, čo má sám na rováši, každý vie, že takto to byť nemá. Každý alkoholik vie, že kňaz nemá chľastať. Každý zlodej, každý cudzoložník, každý...
Ježišove slová z dnešného evanjelista na adresu potencionálnych karieristov sú jasné: "Medzi vami to tak nebude."  A pokojne ich môžeme vztiahnuť aj na ostatné vyššie spomenuté neresti.

"Medzi vami to tak nebude." A ako to bude? Ako to má byť? Opäť Ježišova odpoveď: "Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých." Tak to radšej nechcem byť veľkým, ani prvým. Aby som nemusel slúžiť.
Lenže tak to nefunguje. Ty, ja, my všetci... máme byť veľkí a prví. Nie v zmysle vyvyšovania sa, alebo vo význame hľadania dobrého postavenia. Všetci máme vyrásť. Prekonať samých seba, prekročiť svoje terajšie ja. Proste stať sa vernejším obrazom Krista. Stať sa najlepšou možnou verziou svojho ja. Stať sa svätými. To je úloha, na ktorú nesmie žiaden človek rezignovať. Nestačí len nebyť zlým. Cestou k tomu je služba. 
Nakoniec veď ani Ježiš "neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých." 

Dnes slávime misijnú nedeľu a vo všetkých kostoloch sa po celom svete sa my katolíci modlíme, aby sa evanjelium šírilo do celého sveta. Navzájom vymieňame duchovné i materiálne dary. Aj v tej najchudobnejšej africkej krajine sa dnes koná zbierka na misie rovnako ako u nás. Ľudia tam obetujú z mála, čo majú, a dostanú oveľa viac od nás z Európy. Na druhej strane nám sa možno dostáva z milostí, ktoré nám oni vyprosujú. V dnešný deň sa viac ako miliarda ľudí v 150 krajinách modlí za spoločné dielo evanjelizácie a podporuje ho zo svojich prostriedkov ako môže. Myslím, že na toto by Ježiš povedal: "Takto to má byť." 
Tento rok modlitbová i materiálna podpora smeruje hlavne do farností v Etiópii, ktorá patrí k najchudobnejším krajinám sveta. Začiatkom 80. rokov tam na hladomor zomrelo milión ľudí. Napriek tomu všetkému Etiópia dnes poskytuje útočisko tisícom utečencom z okolitých krajín, hlavne z Južného Sudánu a Somálska.


Uvažoval som, čo by sme, v súvislosti s misijnou nedeľou a kňazmi, mohli urobiť preto, aby to bolo tak, ako to má byť. A keďže z našej farnosti už niekoľko rokov nemáme kňazské povolanie, po porade s niektorými farníkmi som sa rozhodol, že naša farnosti si seminaristu adoptuje. A pretože máme misijnú nedeľu, bude to seminarista z Afriky:-)
Možno budú mať aj vďaka našej modlitbovej a materiálnej podpore niekde v Benine svätého kňaza, o ktorom natočia film. A ľudia si povedia: "Takto to má byť." 

Publikácie a pomôcky