Šaty robia človeka...

CR-27 SO

Šaty robia človeka. Táto hlboká ľudová múdrosť celé stáročia vyjadrovala fakt, že rôzne spoločenské či etnické skupiny sú rozoznateľné podľa spôsobu obliekania. Dodnes obdivujeme kroje, podľa ktorých sa dalo rozoznať, kto do ktorej dediny alebo regiónu patrí. Na prvý pohľad dokážeme podľa oblečenia odlíšiť stredovekého Európana od Araba, Inda alebo Indiána.
To je napokon aj obraz, ktorý používa Pavol v dnešnom prvom čítaní. Aj on je zvyknutý na to, že Žida, Gréka, otroka alebo slobodného, rozozná podľa odevu.
Ale zároveň pripomína, že je to práve krst, ktorý odstraňuje najväčší rozdiel medzi Židom a Grékom, otrokom a slobodným človekom. Hovorí: "Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi." A tak krst v mene Ježiša Krista, to sú jediné šaty, ktoré skutočne robia človeka. Mimo iného aj toto naznačuje krstná košieľka.

Samozrejme že aj po krste si každý zachová svoju mentalitu, kultúru, zvyky i farbu pleti. Ale spolu s ostatnými je kresťanom, bratom Krista a dedičom večného života.
Keď bola na Slovensku diskusia o tom, či prijať alebo neprijať utečencov zo Sýrie, kresťanov, mnohí z nás zostali zahanbení. Bolo to totiž ako keby ste doma diskutovali, či poskytnete na pár dní bývanie svojmu bratovi a jeho rodine, lebo im práve zhorel dom a prišli o všetko. Hanbili by ste sa, keby sa niektoré z vašich detí postavilo proti. O takých veciach sa ani nediskutuje. Proste sa urobia.
Za tou smutnou debatou sa skrýva ešte smutnejšia pravda o nás kresťanoch. Totiž, že sme celkom neuverili, že pokrstení sú skutoční bratia a sestry, čo si obliekli Krista, že už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi.

Publikácie a pomôcky