Čo chceš ty?

Sviatok Všetkých svätých

"Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?" pýta sa kráľ Dávid v žalme, ktorý Cirkev vybrala na sviatok Všetkých svätých. Odpoveď pozná, veď ustanovenia knihy Leviticus má v malíčku. Do Jeruzalemského chrámu, na najsvätejšie miesto všetkých židov, miesto, kde žije Boh, na chrámový vrch, môže vstúpiť len "ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne." Iba ten, kto žije príkladným životom veriaceho žida a je rituálne čistý, môže vstúpiť, modliť sa, priniesť obetu a potom sa vrátiť domov...

To platilo. Ale už neplatí. Jeruzalemský chrám je už takmer tisíc rokov zrúcaný a do našich kresťanských kostolov môže vojsť každý, kto chce, blahoslavený čistého srdca, ktorý túži uvidieť Boha. My sa nedelíme na tých, ktorá majú ruky nevinné a na tých, ktorí ich majú poškvrnené hriechom, zločinom, korupciou. Nemáme oddelené miesta pre márnivých a falošných...
Nie preto, že by bolo nebodaj v poriadku, ak si človek zamiluje hriech a hovie si v ňom. To nie. Pretože sa od nášho Pána učíme inému rozlišovaniu, rozdeleniu na tých, ktorí chcú a tých, ktorí (zatiaľ) nechcú.

Dnešný deň je sviatkom všetkých svätých. Tých, čo mali nevinné ruky, čisté srdce, čo nedvíhali svoju dušu k márnosti, boli vždy verní pravde... Aj tých, ktorí svoje ruky poškvrnili zločinom, ktorí plnili svoje vnútro zlobou, prepadli márnosti..., ale najneskôr v poslednej chvíli dali voľný priebeh túžbe, ktorá bolo v nich od počiatku, túžbe po Bohu, túžbe po odpustení, túžbe byť iní a žiť inak.

Jeruzalemský chrám bol (zjednodušene :-) pre mnohých neprístupný. Boh otvoril nebo všetkým, ktorí aspoň trochu chcú. Aspoň v poslednej chvíli. Lebo milujúci Boh túži po všetkých, že by sme boli svätí.

Niekto povie, že je to nespravodlivé. No veď preto sa tomu hovorí milosť. Chcel by si, aby niektoré z tvojich detí trpelo, hoc aj zaslúžene? Poznám rodičov, ktorí splácajú dlhy svojich nezodpovedných, ľajdáckych detí v nádeji, že raz... 

Ján nám v druhom čítaní pripomína: "Milovaní, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme... Teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme."  Raz sa ukáže, čím budeš. Svätým? Čo chceš ty?

By Fra Angelico - Originally from en.wikipedia; description page is/was here. Transfer was stated to be made by User:richardprins, Original uploader was Sampo Torgo at en.wikipedia, Public Domain, Link.

Publikácie a pomôcky