Bartimej

CR-30 NE B

Pred pár rokmi som ma volali do domova dôchodcov spovedať jednu starkú. Na tom by nebolo nič zvláštne, teda keby tá babka nebola hluchonemá a k tomu nevidiaca. Bol som bezradný. Našťastie nebola slepá od narodenia a zrak stratila až v starobe. Vďaka tomu myslím počas života uverila Bohu, pochopila zmysel spovede a našla spôsob, ako svoje hriechy dať najavo. Keď ma k nej priviedli, nevidela, nepočula, nerozprávala. Zostal jej len hmat a spomienky. Vložili sme jej do ruky koniec kňazskej štóle. Ohmatala ten pruh látky s vyšitým krížom. Zložila si ruky a plakala. Tak to išlo každý mesiac, asi ešte dva roky, kým neodišla do neba.
Bartimej z dnešného evanjelia mal viac šťastia. Nevidel. Ale počul a mohol rozprávať. Čo rozprávať, on mohol kričať.
Počuť. Bartimej počul, že Ježiš prichádza. Bol to žobrák, takže sa s ním asi nikto nebavil. Ale občas zrejme zachytil útržky rozhovorov. No ďaleko dôležitejšie bolo, že Bartimej už o Ježišovi musel počuť predtým. A niečo dôležitejšie. Inak by bol predsa Ježiš pre neho len ďalším pocestným, od ktorého môže vyžobrať pár centov.
Keby Bartimej načúval našim rozhovorom, zachytil by z nich niečo o Ježišovi? Teda okrem mena samotného, používaného niektorými ako nepodarená nahráška nadávky! Urob Krista témou svojich rozhovorov. A na druhej strane počúvaj o Ježišovi. Všade, kde len môžeš. Kým môžeš. Nie je to tak dávno, keď v našej krajine počúvanie o Kristovi na hranici zákona a Sväté Písmo bolo nežiadúcou knihou číslo 1. A možno sa tam ocitne znova.
Kričať. Bartimej kričí na Ježiša. A nedbá pri tom na tých, čo ho okrikujú. Volaj na Krista. Modli sa, čítaj Písmo, hľadaj spôsob, ako ho nasledovať. Kašli na to čo si myslí dav. Alebo je lepšie použiť dnes populárnejšie slovo mainstream?
Vykročiť. Bartimej má šťastie, lebo má zdravé ruky a nohy. Pravdepodobne aj ty. Vykroč ku Kristovi. Napríklad každú nedeľu...
Vidieť. Bartimej využil, čo mal: počúval, volal, kráčal... a vďaka tomu uvidel. Až príliš často fňukáme nad tým, čo všetko nám chýba. A mám podozrenie, že pritom nevyužívame ani to, čoho máme dostatok. 
http://www.cristonautas.com/

Publikácie a pomôcky