Anjel sa netúla...

Svätých anjelov strážcov

Anjeli sa netúlajú. V prvom čítaní počúvame o ich poslaní. Toto hovorí Pán: "Pošlem pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a priviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil."
  • Anjel je teda cieľavedomý, pričom jeho jediným cieľom je priviesť ťa na miesto, ktoré pre teba pripravil Boh. Na každé miesto. Tu na zemi i v nebi.
  • Anjel je profesionálny sprievodca, ktorý nie ťa len vedie najlepšou cestou k cieľu, ale aj ťa chráni pred a v nebezpečenstvách. O väčšine z nich sa nikdy nedozvieš. Viac i o tom môžeš prečítať v dnešnom žalme.
  • Zároveň je anjel Božie stvorenie, ktoré je na svojom mieste. Ty ani ja nie sme celkom na svojom mieste, len k nemu putujeme. Dodajme, že vedení svojím anjelom. No anjel je súčasne tu ako tvoj vodca i na svojom mieste, v nebi, kde ustavične hľadí na tvár Nebeského Otca, ako nás na to dnes upozorňuje Ježiš v evanjeliu.   
A už len jedna poznámka. Anjel tu nie je len pre malé deti. V skutočnosti má najviac roboty s nami dospelými. Je čas vyvodiť z toho dôsledky. A pridať modlitbu. Napríklad:

Anjel Boží, strážca môj,
prosím ťa vždy pri mne stoj!
Pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj,
aby som vždy, v každej chvíli,
viedol (-a) život Bohu milý.
A tak tebou chránený (-á),
bol (-a) raz v nebi spasený (-á).
Amen.

https://pixabay.com/sk/cintor%C3%ADn-mier-anjel-plastika-1655378/

Publikácie a pomôcky