6x imperatív

ttmucvusaigon.org
CR-28 NE B

"Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?" Dobrá otázka. Mali by sme byť tomu mužovi, mimochodom nič o ňom nevieme, ani jeho meno, za tú otázku vďační. A tiež Kristovi za odpoveď. Čo na to Ježiš? V odpovedi použil šesť kľúčových slovies: Zachovávaj! Choď! Predaj! Rozdaj! Príď! Nasleduj! Všetky tie slovesá sú v imperatíve (rozkazovací spôsob). To aby sme neboli na pochybách.
1. Zachovávaj prikázania. Nehľadaj spôsob, ako obísť Desatoro, ale ako ho dodržať. Nehľadaj spôsob, ako prepustiť svoju manželku (minulá nedeľa), ale ako s ňou budovať vzťah. Nehľadaj spôsob, ako legálne okradnúť zamestnávateľa alebo štát, ale ako byť verný a čestný aj v komplikovaných podmienkach. Nehľadaj spôsob, ako klamať tak, aby ti to prešlo, ale ako povedať pravdu, aj keď je potencionálne výbušná... Zachovávaj prikázania.
Odpoveď toho muža je skvelá: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ Ježiš toto tvrdenie nespochybňuje, musíme preto predpokladať, že to bola pravda. Mohol by si to isté povedať o sebe? Toto všetko zachovávaš od svojej mladosti?
2. Choď. Je to v tom istá naliehavosť. Nemáš čas na zbytočné reči ani zdržiavanie sa. Nakoniec Ježiš práve odchádzadzal z kraja. Ak ho chce ten muž nasledovať, nemôže sa zdržiavať. Neodkladaj nasledovanie Krista. Rozhodni sa pre neho hneď.
3. Predaj. Zhodnoť to, čo máš, čo si dosiahol, v čom si úspešný. Zhodnoť a uzatvor ako kapitolu tvojho života, ktorá je už za tebou.
4. Rozdaj. Nič si nenechaj. Prednostne sa zbavuj toho, čo ti bráni nasledovať Krista. A plnými priehršťami rozdávaj to, čo potrebujú ľudia okolo teba.  Dnes je to asi najviac čas. 
5. Príď. Vyhľadaj Ježiša. Postav sa pred neho a povedz mu: "Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš." A mysli to vážne.
6. Nasleduj. Uč sa od Ježiša Krista. Tráv s ním čas. Čítaj Sväté Písmo. Sláv liturgiu. Modli sa. Ber si z neho príklad.

Zachovávaj! Choď! Predaj! Rozdaj! Príď! Nasleduj! Máme čo robiť.

Publikácie a pomôcky