Zrnko

CR-24 SO

Zrnko či semienko je vo Svätom Písme obľúbeným symbolom. V prvom čítaní vysvetľuje Pavol na príklade semena Korinťanom náuku o vzkriesení tela. V evanjeliu zase poslúžilo zrno Ježišovi ako symbol pre Božie slovo, zasiate do srdca človeka.
Ak si obidva obrazy spojíme, vystane nám z dnešnej liturgie slova niekoľko otázok. Napríklad:
  1. Akým si zrnom?
  2. Čo vyklíči z tvojho života?
  3. A si vôbec pripravený a ochotný ako zrno odumrieť starému, aby si dal život novému?
  4. Akou si pôdou?
  5. Čo a komu dovoľuješ zasiať do svojho srdca?
  6. A čo rozsievaš okolo seba ty?
Toľko otázky. Dnešný deň je ideálnou príležitosťou na hľadanie odpovedí.
http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/2012/09/thu-bay-tuan-24-tn2.html

Publikácie a pomôcky