Žena na svojom mieste

Sedembolestná Panna Mária

Dnešná liturgia nám predstavuje Máriu ako ženu na svojom mieste. Ale nemám teraz na mysli miesto ženy v domácnosti, rodine, v manželstve alebo niečo podobné. Mám na mysli miesto, ktoré je univerzálnymi pre každého zrelého kresťana.

1. Pri Kristovi. Ján to zaznamenal presne: "Pri Ježišovom kríži stála jeho matka." Mária je na svojom mieste, pri Kristovi. Niekedy je dobre rozlišovať medzi tým, keď túžime stáť na strane Krista a keď sa Krista pokúšame strhnúť na svoju stranu. Totiž ani zďaleka to nemusí byť to isté. Naše miesto je, po vzore Márie, pri Kristovi. 
Otázka: V čom by si mohol dnes, zajtra, pozajtra... stáť na strane Krista pevnejšie a odhodlanejšie?
2. Pri kríži. "Pri Ježišovom kríži stála jeho matka." Mária stojí pri kríži. A Ježišov kríž je aj jej krížom. Vtedy na Kalvárii nebolo veľa ľudí, dosť citlivých, ochotných a odvážnych na to, aby to ustáli - niekoľko hodín pri kríži zomierajúceho... 
Otázka: Kto, trpiaci, opustený, vysmievaný alebo jednoducho len zabudnutý... potrebuje, aby si zdieľal s ním jeho kríž?
3. Pri bratoch a sestrách. Okrem Panny Márie tam stáli "sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna." A apoštol Ján. To, čo ich spojilo, bol Kristus. Rovnako ako po nanebovstúpení, keď vidíme apoštolov v Jeruzaleme, ako "všetci jednomyse"všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi."tľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi." Niektorí kresťania naznačujú, že neslávia nedeľnú omšu, lebo nemôžu niekoho z nás vystáť. Alebo neslávia sviatosť zmierenia, lebo nemôžu vystáť svojho kňaza. Z Máriinho príkladu sa učíme, že naše miesto je pri Kristovi, kríži a bratoch vo viere. Nezávisle od toho, či sú dobrí alebo zlí, či sú nám sympatickí alebo nie.
Otázka: Čo urobíš preto, aby sa pri nedeľnej omši tvoji bratia a sestry cítili dobre v tvojej prítomnosti?

Naše miesto je pri Kristovi, pri kríži a pri ostatných kresťanoch. To nie sú tri rôzne miesta, je to miesto jedno jediné. Lebo nie je možné stáť pri Kristovi bez kríža a bez kresťanov. Nie je v našich silách ustáť kríž bez Krista a bratov a sestier vo viere. No a pokusy o Cirkev bez Krista a bez kríža... to je rovno cesta do pekla.
Otázka: Si kresťan na svojom mieste?

https://pastoralponderings.wordpress.com/tag/john-1925-27/

Publikácie a pomôcky