Tým, čo milujú Boha...

Narodenie Panny Márie

"Bratia, vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré," týmito slovami začína dnešné prvé čítanie z Listu Rimanom. 
Joachimovi a Anne slúžilo na dobré, že celý život prežili bezdetní, až kým nepočali tú, ktorej narodenie dnes slávime. Určite to nebolo ľahké. Ale slúžilo im to na dobré. Ako všetkým, čo milujú Boha.
Nečakané a neplánované tehotenstvo slúžilo Márii za dobré. Aj keď to zďaleka nebolo nič, čo by plánovala, prevrátilo jej to na ruby život a skomplikovalo vzťahy. Ale slúžilo jej to za dobré. Aj nám.
Ani keď potom, po rokoch stála na popravisku, videla trpieť a zomierať svojho a nášho Jediného, určite nerozumela, bola nešťastná a naplnená bolesťou... Ale aj vtedy to slúžilo na dobré, lebo  tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.
Z toho plynú dve otázky do dnešného dňa:
  1. Miluješ Boha tak, že prijmeš všetko? Vrátane toho ťažkého, nepochopiteľného, strašného a nespravodlivého? A všetko, teda aj to, čo nie je od neho a ani on to nechce?
  2. Veríš Bohu? Veríš, že on všetko obráti na dobré?   

Publikácie a pomôcky