Pánov milostivý rok

CR-22 PO

Pár slov nie len pre školákov.

„Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

Povzbudzuje ma, že toto evanjelium tento rok pripadlo práve na začiatok školského roku a myslím, že by sme ho mali brať s o to väčšou vážnosťou.
Kristus nám dnes ohlasuje Pánov milostivý rok. Starovekí židia slávili každý päťdesiaty rok veľké jubileum. V ten rok museli byť zo zákona prepustení na slobodu otroci, ktorí po slobode túžili. Mnohí väzni dostali amnestiu. Veritelia odpúšťali dlhy svojím dlžníkom. Bol to teda rok odpustenia a radosti. Každý bol povinný odpustiť svojmu dlžníkovi. Ale v Ježišových časoch sa už veľmi jubilejné roky neslávili. Nie že by ľudia nestáli o odpustenie svojich dlhov a prepustenie na slobodu. No nestáli o odpúšťanie dlžníkom a prepúšťanie otrokov a uväznených.

Milostivý rok v škole určite neznamená, že učitelia nebudú trvať na plnení povinností žiakmi, ani že budú dávať len dobré známky... Čo teda?

Ježiš hovorí: Duch Pána ma pomazal, aby som hlásal radostnú správu (evanjelium) chudobným, slobodu zajatým, slepým uzdravenie, utláčaným slobodu. 
Chce, aby tento rok počuli chudobní samé dobré správy. Máme medzi sebou chudobných? Máme. Aj keď sa väčšinou nejedná o chudobu peňazí. Máme medzi sebou chudobných na priateľov, ľudí, ktorých si iní nevšímajú. Máme medzi sebou chudobných na pomoc, takých, ktorí sú na všetko sami... Máme rok na to, aby sme sa im stali priateľmi, blízkymi ľuďmi.
Ježiš chce, aby tento rok bol časom prepustenia na slobodu. My samozrejme nikoho neväzníme. Ale sú ľudia, na ktorých sa hneváme, nie sú nám dosť dobrí, v tichu im závidíme alebo nimi pohŕdame... To všetko sú akoby mreže väzenia. Prepusť ich na slobodu.
Tento rok môže byť časom, keď slepí začnú vidieť. Nemáme medzi sebou nevidiacich. Ale máme medzi sebou takých, ktorí nechcú vidieť, sú nevšímaví, ľahostajní. A nemusí to byť len ich vina. Proste sa nikdy nenaučili vidieť aj tých druhých. Je čas dať im príklad. Lebo túto slepotu uzdravuje dobrý príklad najlepšie.

Želám vám Pánov milostivý rok.

http://franciscanos.org.br/?p=139716

Publikácie a pomôcky