Príhovor pre deti / Máš všetko, čo potrebuješ...

CR-25 ST: Lk 9,1-6

"Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých." Tak začína evanjelium na dnešný deň. A potiaľto tomu rozumiem. Ale vzápätí dodal: "Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte."

Palica, kapsa, peniaze, náhradné oblečenie... Dnes by asi povedal: "Na cestu si neberte nič: ani palicu ani auto ani kreditku ani mobil, ani kufor." Ale prečo si nemajú nič brať so sebou?

Napadli mi tri dôvody:
  1. Nemajú si tie veci brať, aby sa nezdržovali tými vecami, alebo ich pripravovaním. Dospelí vedia, koľko to trvá, kým človek nájde miesto na parkovanie ;-)
  2. Nemajú si tie veci brať, pretože v skutočnosti nebudú musieť ísť ďaleko. Ľudia, ktorí potrebujú počuť o Božom kráľovstve, ľudia, ktorí sú chorí a opustení... sú totiž  obyčajne nablízku.
  3. Koniec koncov na čo by im tie veci, palice, kapsa, peniaze, náhradné oblečenie, autá, tablety a kufre boli? Veď ľudia, ku ktorým idú, to všetko majú. A niektorí sú už z toho chorí.
  4. A napokon všetko, čo potrebujú, dostávajú od Ježiša s poslaním. Pekne to vyjadril Fano (obrázok): Duch Svätý k tým správnym ľuďom, majú so sebou Ježiša a majú v rukách presne to, čo tí druhí potrebujú. Nič iné im netreba. Ani tebe. Tak sa nezdržuj :-)
http://www.santamarialamayor.es/evan-lc-91-6/

Publikácie a pomôcky