Choďte a naučte sa...

Svätý Matúš, evanjelista: Mt 9, 9-13

Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí; milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Tieto dve vety si potrebujeme opakovať dookola. Najmä vtedy, keď máme pocit, akoby Kristus venoval neprimerane viac pozornosti tým, ktorí si ju nezaslúžia. Aj farizeji mali ten nepríjemný pocit.
Venuje. Navyše je tam len to slovíčko neprimerane. Stačí sa prestať a ľudí pozerať ako na dobrých a zlých a miesto toho ich chvíľu hodnotiť (občas hodnotiť musíme) ako zdravých a chorých. A prídeme k tomu, že chorí potrebujú viac starostlivosti. Primerane viac.
Medzi tými dvomi vetami je však ešte jeden imperatív: "Choďte a naučte sa, čo to znamená!" Učíme sa napodobňovaním. Aspoň v evanjeliách je to základný model učenia sa. Takže napodobňovaním sa naučte... A kam máme ísť? Ku Kristovi a ku tým chorým

Všímaj si dnes, ako sa Kristus správa k tým, o ktorých niekedy hovoríš alebo si myslíš, že sú zlí. Všímaj si Krista a napodobňuj ho. Alebo, povedané Ježišovými slovami: Choď a nauč sa, čo to znamená, že Boh chce najprv milosrdenstvo a potom obetu.

http://www.cbcpnews.com/cbcpnews/?p=79803

Publikácie a pomôcky