Naša úloha...

26B-CR NE B

Biblické texty dnešnej nedele sú zostavené veľmi kontrastne. Na jednej strane sú tu horliví učeníci (Jozue v prvom čítaní, apoštoli v evanjeliu), ktorí chcú niekomu zabrániť konať dobro. A na druhej strane počúvame Jakubove výčitky boháčom, ktorí konajú zlo, a nikto sa im nevzoprie. Takáto zámena priorít hrozí každému z nás. Vždy je totiž ľahšie a dodajme že i lákavejšie kritizovať dobro, než zlo.

Čo sa vlastne stalo? Mojžiš je prepracovaný. Ale konečne pochopil, že to všetko nemusí zvládnuť sám. Prijíma Božie riešenie – sedemdesiat mužov z ľudu, ktorí prevezmú časť jeho zodpovednosti. Mojžiš pripravil zoznam, mužovia prišli spolu s ním k stánku stretnutia a tam dostali prorockého ducha, začali prorokovať. To bol vonkajší znak, akési potvrdenie, že si ich vyvolil Boh. Pre nich, pre ľud, pre Mojžiša… Ale dvaja tam neboli. Nevieme prečo. Možno to nepokladali za dôležité, možno odmietli, možno o nich Mojžiš veľmi nestál, alebo nemali u ľudu priazeň… Ale aj ich Boh potvrdil. Aj oni dostali prorockého ducha. Jozue sa v tom momente strápni, keď žiada Mojžiša, aby im to zakázal. Zakázať niekomu robiť dobre? Navyše keď je evidentné, že to robí s Božou mocou?
Podobne v evanjeliu: Boh cez niekoho robí exorcizmy v mene Ježiša Krista. Ale keďže dotyčný nepatrí k učeníkom, plní horlivosti by mu to najradšej zakázali.

Je v tom samozrejme kus opatrnosti a prezieravosti. Ale našou úlohou nie je brániť druhým konať dobro. A už vôbec nie brániť v tom Bohu. Niečo iné je naším poslaním.

Jakubova kritika. Jakub, ktorého stať sme počuli ako druhé čítanie, podrobuje zdrvujúcej kritike ľudí, u ktorých je bohatstvo prerastené sebectvom, necitlivosťou a lakomstvom. Je dôležité, aby takáto kritika zaznievala v správny čas, na správnom mieste, správnym spôsobom. Večer v obývačke pri televíznych novinách…, je to asi zbytočné rozčuľovanie sa. 
Ale nakoniec nie je našou hlavnou úlohou ani brániť zlu. Od toho máme políciu, prokuratúru, súdy a nápravnovýchovné zariadenia. 
A ak, tak len nám treba brániť zlu v nás slabých. Ako to dnes hovorí Ježiš: „Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa.“

Čo teda máme robiť? Rozmnožuj a šír dobro okolo seba. Nech je tvoje bezprostredné okolie kruhom dobra. Kruhom, v ktorého strede budeš ty.
Nevieš, ako na to, že? Začni s Bohom v dôvere, že on má moc nad tvojím životom. On premenil Mojžiša aj Jozueho. A tiež apoštolov z dnešného evanjelia. On má moc. 

https://domingocosenza.wordpress.com/2016/04/12/mc-938-40-el-que-no-esta-contra-nosotros-esta-por-nosotros/

Publikácie a pomôcky