S ním...

CR-18 UT

"Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode." Peter vie, je ľahšie urobiť to, o čo nás žiada Kristus než to, čo sme si vymysleli sami. Nie preto, že by to, o čo nás Kristus žiada, bolo ľahšie. Preto, že s ním je to ľahšie. S ním sa to dá.
Pozorne dnes počúvaj, o čo ťa Kristus bude žiadať.

http://deborahhbateman.com/jesus-walks-on-water/

Publikácie a pomôcky