Prijmite svetlo Kristovo

Sv. Terézie Benedikty z Kríža

"Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety."

Pri čítaní podobenstva o desiatich družičkách mi prichádza na um slávenie krstu detí. Ten moment, keď krstným rodičom podávam zapálenú sviecu so slovami "Prijmite svetlo Kristovo". A potom prvé sväté prijímanie, keď deti, vystrojené ako družičky a družbovia, držia tie isté sviece, zapálené od toho istého paškálu a obnovujú svoje krstné sľuby. A samozrejme birmovanie. Už bez sviečok, pretože sa predpokladá, že to skutočné svetlo, o ktoré celý čas ide, horí vo vnútri, v ich srdciach. Potom si spomeniem na Veľkonočná vigília, keď spievame "Kristus, svetlo sveta, Bohu vďaka" a so zapálenými sviečkami v rukách nasledujeme Krista, symbolizovaného veľkonočnou sviecou, do kostola, na svadobnú hostinu Víťazného Baránka. A napokon pohreb, pri rakve je vždy paškál - veľkonočná svieca, ktorej svetlo svieti na cestu domov, do večného života.

V liturgii je symbolika horiacej sviece veľmi obľúbená. To preto, aby sme nezabudli kráčať vždy vo svetle. Ako deti svetla. Ako svätá Edita Steinová.

https://dailytheology.org/2018/03/30/paschal-candle-paschal-vigil-paschal-mystery/

Publikácie a pomôcky