Nelichotivá pravda

CR-21 PI

"Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi..." týmito slovami začína Ježiš jednu z charakteristík reality nebeského kráľovstva. Božie kráľovstvo, to je ľud, spoločne kráčajúci v ústrety Kristovi.
No pokračovanie podobenstva už tak lichotivo neznie: pomer medzi hlúpymi a múdrymi je presne jedna k jednej. Aj to je realita pozemskej časti nebeského kráľovstva. To preto, že jej premena ešte nie je ukončená. A to Ježiš hovorí len o hlúpych a múdrych. Nehovorí o sebeckých, namyslených, ješitných, lakomých alebo zvrhlých...

Čo s tým?
  1. Prijať pravdu o sebe. Sme nepremenenou časťou Božieho ľudu.
  2. Pracovať s pravdou o sebe, nie sa na ňu vyhovárať. Tých päť z podobenstva nedopadlo zle preto, že boli hlúpe. Dopadli zle, pretože zostali hlúpymi.
  3. Správne uchopiť aj pravdu o druhých. Nesmieme "hlúpych" (zvrhlých, sebeckých, namyslených...) spomedzi seba vyštvať. Musíme hľadať spôsob, ako prispieť k ich premene.


http://www.homolaicus.com/nt/vangeli/vergini.htm

Publikácie a pomôcky