Kľúčová otázka

CR-21 NE B

Pred rokmi sa jedna pani prišla vyžalovať na svojho manžela. A aj keď to bola žena taký ten generálsky typ, musel som jej dať za pravdu. Teda nie preto, že bola generál, ale preto, že ten muž sa nesprával ako skutočný manžel. Viete si to predstaviť, bol to rozhovor nadlho. V jednej chvíli som sa jej spýtal, čo chce robiť: "Chcete ho opustiť? Nájsť si niekoho iného? Zostať sama? Čo budete robiť?" Zabralo. Venovala mi pohľad, aký máme normálne vyhradený pre nevábne veci, vytiahnuté z upchatého kanála... a vyhlásila: "A ku komu by som asi tak išla. On je môj. Ja nikoho iného nechcem!" Dobrá odpoveď.

Plus - mínus tritisícpäťsto rokov pred týmto rozhovorom postavil Jozue pred podobnú otázku svoj národ. Počúvali sme o tom v prvom čítaní: "Ak sa vám nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyberte, komu chcete slúžiť: či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia v Mezopotámii, a či bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. No ja a môj dom, my budeme slúžiť Pánovi." Ľud odpovedal: Ani nám nenapadne, aby sme opustili Pána a slúžili cudzím bohom. Veď Pán je náš Boh. Dobrá odpoveď. 
Aj ju patrične zdôvodnili vymenovaním všetkého, čo pre nich urobil. Akoby povedali: Ani nám nenapadne ísť za cudzími bohmi, keď s týmto sa nám darí tak dobre... No áno. Ale čo keď sa dariť prestane? Odpoveď poznáme: Opustili Pána, svojho Boha...

Asi o tisícpäťsto rokov neskôr postavil pred podobnú voľbu Ježiš apoštolov: "Aj vy chcete odísť?!" Práve stratil kompletný fanklub, ľudia čo ho pred týždňom chceli za kráľa, sa teraz hanbia priznať, že ho poznajú. Všetko len preto, že sa jasne vyslovil. Reakcia nenechala na seba čakať: "Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!" A opustili ho.
Preto sa pýta aj svojich najbližších učeníkov: "Aj vy chcete odísť?!" Už nie je obľúbený a uznávaný učiteľ. V tomto momente je nebezpečné priznávať sa k nemu. Peter odpovedal: "Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý."  

Dnes. Keď sme my kresťania časti spoločnosti na smiech. Aj na Slovensku. Dnes, keď nás opúšťajú mladí ľudia. Dnes, keď máme milión lákavejších ponúk a k tomu takú kopu povinností, že aj nedeľná omša je pre niektorých veľkým sebazáporom. Dnes, keď dookola počúvame v správach o stovkách katolíckych kňazov, zapletených v USA do sexuálneho násilia na deťoch... Dnes znova naliehavo zaznieva Ježišova otázka: "Aj vy chcete odísť?!"

Zostať preto, že nemáme nič lepšie... to asi nestačí, hoci v dlhodobom meradle naozaj nemáme nič lepšie a Krista, Boha, ktorý sa stal človekom. Akokoľvek mu to my, synovia a dcéry Matky Cirkvi kazíme, on jediný má slová večného života.

Neviem ako vy, no "ja a môj dom, my budeme slúžiť Pánovi." 

(Teda bez toho domu, dom nemám :-)

Publikácie a pomôcky