Súmrak alebo svitanie

CR-14 UT

Uvažoval som nad dnešnými liturgickými čítaniami. Ale moja pozornosť sa stále vracala k prvej vete z Ozeáša: Toto hovorí Pán: "Oni si ustanovujú kráľov, ale bezo mňa." Ide o to "bezo mňa", bez Boha. My katolíci máme pre trvalý stav bez Boha samostatné pomenovanie, voláme to peklo.
A máme aj pomenovanie pre konanie bez Boha, voláme to bezbožnosťou. Opakom by mala byť zbožnosť, i keď skúsenosť učí, že sme schopní aj takej zvrátenosti, ako bezbožná zbožnosť

Lenže medzi "s Bohom" a "bez Boha", medzi zbožnosťou a bezbožnosťou, je široký interval. Asi ako medzi dňom a nocou. Svitanie a súmrak sú niekedy na nerozoznanie. A podobne si väčšinou nemôžeme byť istí ani cudzou bezbožnosťou a vlastnou zbožnosťou.

A predsa svitanie je znamením nového dňa, kým súmrak predznamenáva noc. Zameraj sa dnes na rast tvojej osobnej zbožnosti, čo najviac z toho, do čoho sa dnes pustíš, konaj s Bohom.     

Publikácie a pomôcky