S čím bojuješ?

CR-14 NE B

Boh, ktorý to nevzdá. Nie je ťažké nájsť sa v čítaniach dnešnej nedele. Nie je to nijako lichotivé, ale viem sa nájsť v tých neverných z prvého čítania, v synoch s bezočivou tvárou a zatvrdnutým srdcom, ktorí nechcú počúvať... S trochou sebakritiky nie je ťažké ani nájsť sa medzi Kristovými rodákmi, ktorým pre to či ono nie je Ježiš nie je dosť dobrý, lebo je len tesár...
Našťastie sú tie dva texty hlavne radostnou zvesťou o Bohu, ktorý to s človekom nevzdá! V prvom čítaní rovno povie Ezechielovi, že ho nebudú počúvať a odmietnu Pánovo slovo. Ale aj tak mu prízvukuje, aby išiel a hlásal. Je dôležité, aby vedeli, že tam bol prorok. Ježiš vie, že Nazaretčania nie sú ním veľmi nadšení. A napriek tomu to s nimi nevzdá. Ide a ohlasuje medzi nimi evanjelium. Aby vedeli, že je medzi nimi niekto, kto je viac, než prorok. Poďakuj dnes Bohu za to, že to s tebou nevzdal. Hoci by možno mal x dôvodov. 
Poďakuj druhým za to, že to s tebou nevzdali. A čo tvoja manželka, manžel, deti, rodičia, kolegovia v práci, priatelia... Nedal si im už zopár pádnych dôvodov preto, aby nad tebou zlomili palicu. A oni to nespravili. Poďakuj im za to, že to s tebou 
A čo ty? Nevzdal si sa príliš rýchlo a príliš ľahko? Je čas napraviť, čo sa ešte dá...

Všetci s niečím bojujeme. Apoštol Pavol sa v dnešnom druhom čítaní priznáva k neustálemu zápasu s ostňom, Satanovým poslom, ktorý ho bije po tvári, aby sa nevyvyšoval. Nevieme, čo presne mal na mysli. Niektorí sa domnievajú, že zápasil (a zlyhával) so slabosťou v sexuálnej oblasti. Iní sa domnievajú, že neustále bojoval proti vlastnej pýche a egoizmu, ďalší myslia, že sa trápil kvôli svojej výbušnej povahe... Nevieme, o čo išlo. Ale určite nebol na to hrdý a nebolo to nič, čím by sa mohol blysnúť pred inými...
Pravdepodobne aj ty s niečím bojuješ. Aj ty máš slabé miesto, oblasť, v ktorej zlyhávaš na celej čiare... A môže to byť hocičo, od prejedania sa až po výbušný charakter, od strachu, ktorý ťa nezdravo zväzuje až po chorobnú túžbu vyniknúť vo všetkom, pred všetkými a za každú cenu... Tragédiou nie je, že všetci máme svoje slabiny. Tragédiou je človek, ktoré svoje slabé miesto nepozná alebo so svojou slabosťou nebojuje.
Prorok Ezechiel asi musí bojovať s nutkaním rezignovať na svoje poslanie. Boh si ho na ten boj pripravuje a rovno mu hovorí: "Ja ťa k nim posielam a povieš im: Toto hovorí Pán, Boh! A oni, či už ťa počúvnu alebo odmietnu – lebo je to odbojný dom –, nech vedia, že bol uprostred nich prorok." Ezechiel ich nedokáže primäť, aby počúvali. No musí urobiť všetko preto, aby aspoň počuli, aby vedeli, že Boh k nim hovorí. Ježiš zase bojuje s predsudkami svojich rodákov. 
Aj ľudia okolo teba majú svoje slabé miesta. Aj oni musia bojovať s niečím hlúpym a zlomeným hlboko vo svojom vnútri. A keby si vedel, čo práve prežívajú, možno by si mal viac pochopenia, pre ich divné správanie sa... Skús tento týždeň viac brať do úvahy, že všetci s niečím bojujeme. Nevzdávaj to...

Publikácie a pomôcky