Voľba

CR-12 PO

"Nepočúvali; zatvrdili si šiju ako ich otcovia, ktorí nechceli veriť Pánovi, svojmu Bohu. Opovrhli jeho predpismi aj zmluvou, ktorú uzavrel s ich otcami, aj výstrahami, ktorými ich varoval." Tak končí príbeh jedného národa. Autor Knihy kráľov hovorí, že Pán sa veľmi "rozhneval na Izraela a odstránil ho spred seba, že neostal nik, iba kmeň Júdu." Sám je z Júdovho kmeňa a aj takto vystríha svoj ľud pred podobnou zradou.
No presnejšie by sme mohli povedať, že Izraeliti opustili Boha a on rešpektoval ich voľbu a nechal ich odísť.
Boh vždy rešpektuje našu voľbu. A to je výzva. Ži tak, aby raz o nás kresťanoch mohol nejaký kronikár napísať: Počúvali Pána, svojho Boha, nezatvrdili si šiju ako ich otcovia, ktorí nechceli veriť Pánovi, svojmu Bohu. Neopovrhli Pánovými predpismi a zmluvou, ktorú uzavrel s ich otcami, ani výstrahami, ktorými ich varoval.

Publikácie a pomôcky